De blokkades waar we vaak te maken hebben zijn energetisch van aard, dat wil zeggen dat de blokkades plaatsvinden in ons energie lichaam maar de klachten zijn dan lichamelijk of zelfs geestelijk. Het lichaam of geest geven eigenlijk een signaal af dat er iets niet in orde is en dat zien wij als klachten. Maar ook als we goed naar ons gevoel luisteren, voelen we dat er iets aan de hand is. Onzichtbaar voor de medische wetenschap heeft de mens naast zijn fysieke lichaam ook een energetisch lichaam. Dit is aanwezig als een soort blauwdruk waarin onze levensenergie aanwezig is, onze ziel, onze chakra’s, allerlei energiekanalen, ons gevoelsmens, onze emoties, eigenlijk alles wat met energie te maken heeft. Veel blokkades maken we zelf aan. Als we in ons leven iets emotioneels of traumatisch meemaken dan kan het al vrij snel als basis dienen voor een blokkade.

Traumatisch gebeurtenissen worden door ons overlevingsmechanisme al snel onderdrukt zodat we het niet meer herinneren en waardoor het in onze onderbewuste terecht komt. We herinneren het dan niet meer waardoor het later pas weer naar boven kan komen bij soortgelijke gebeurtenissen maar ook onbewust een stempel blijft drukken op ons functioneren. Anders trauma’s kunnen ons in een wurggreep houden waardoor we constant een soort blokkade ervaren. Zolang trauma’s niet op een juiste manier worden verholpen worden het eigenlijk altijd blokkades. Emotionele gebeurtenissen zoals liefdesverdriet, overlijden van dierbaren, (sexueel) misbruik, mishandeling, etc. hebben een emotionele impact op ons. Vaak is er geen gelegenheid om alles goed te verwerken en gaan we het wegstoppen of onderdrukken. Emoties zijn krachtige energiëen en kunnen zonder dat wij het beseffen een eigen leven gaan leiden.

Het pakketje energie kan zich letterlijk op diverse plekken in ons systeem kan vestigen en uitgroeien tot een blokkade. Net zolang wij er geen aandacht meer aan schenken of bewust van zijn, wordt deze blokkade langzaam maar zeker steeds vaster. Ons lichaam zal zeker signalen geven dat er iets blokkeert. Afhankelijk van de emotie en waar het zich bevindt zo zijn de signalen van ons lichaam ook zo naar ons toe gericht. Liefdesverdriet zal bijvoorbeeld meer betrekking hebben met ons hartchakra en dus zal liefdesverdriet zich ook op borstniveau zich manifesteren. Blokkades zullen dan ook in ons energetisch lichaam aanwezig zijn op die hoogte. Ons lichaam geeft dan ook signalen af van benauwdheid, hartklachten, minder diep kunnen ademen, etc. 

Heb je met spanningen te maken dan zullen deze zich vaak op ons verteringsstelsel terecht komen en krijgen we darmklachten, maagzweren, etc. Blokkades in ons energetisch lichaam zorgt ervoor dat je levensenergie niet goed kan stromen en dit heeft effect op je lichaam en geest. En zo kunnen wij in ons leven diverse emoties en trauma’s ervaren en niet goed verwerken en hierdoor steeds meer blokkades veroorzaken wat weer effect heeft op ons lichaam en geest. Uiteindelijk worden de klachten steeds meer chronischer en ernstiger. Een heftige traumatische ervaring kan op den duur leiden naar een pittige blokkade maar ook een heleboel kleinere emotionele ervaringen die niet verwerkt zijn kunnen tezamen een grote blokkade vormen. 

Blokkades geven lichamelijke en / of geestelijke klachten. Het zijn signalen naar jezelf toe om aan te geven dat er een blokkade is. Het probeert ons bewust te maken dat we aan die blokkade moeten werken. Blokkades hebben invloed op onze energetische lichaam en blokkeren dus onze energiestromingen. De signalen die het energetisch lichaam afgeeft zijn subtiel en het is heel persoonlijk of je dit merkt. Omdat de meeste mensen niet meer naar hun gevoel luisteren zijn ze niet bewust van die subtiele signalen. De impact komt pas als de klachten erger worden. Vermoeidheid is een bekend verschijnsel. 

Alle emotionele en traumatische gebeurtenissen veroorzaken blokkades als ze niet goed verwerkt en onderdrukt worden. De mens is een wonderlijk wezen en ook krachtig van energie. We zijn niet bewust hoe krachtig emoties zijn. Vanaf begin van ons bestaan kunnen emoties een grote rol in ons leven spelen en hierdoor al bepalen hoe onze leven gaat verlopen. Voorbeelden van emotionele zaken die blokkades kunnen veroorzaken : geboortetrauma, reincarnatietrauma, liefdesverdriet, overlijden van dierbaren, pesterijen op school, geen liefde van je ouders krijgen, levensangst, sexueel misbruik, mishandelingen, ongelukken, langdurig stress ervaren, ontslag krijgen, ruzies, alles waar angst om de hoek komt kijken, geestelijke druk, intimidatie, straffen, indoctrinatie, oorlogssituaties, overspannenheid en burnout, alles wat een emotionele lading heeft, etc. Feit is dat heel veel gebeurtenissen in ons leven impact op ons heeft. Onze ouders bijvoorbeeld kunnen op ons een behoorlijke stempel drukken. In veel gezinnen is geen harmonie aanwezig en je moet niet verbaasd zijn dat het samen leven met je ouders een behoorlijke blokkade kan opleveren op hoe je bent. 

Een lastige of moeilijke geboorte kan al vroeg in leven impact geven op hoe je bent, want een baby is in feite zo kwetsbaar. Heb je ook nog te maken met allerlei medische behandelingen, dan kunnen die ook van invloed op je zijn. 

Door blokkades te verhelpen voorkom je veel lichamelijk en geestelijk leed. Blokkades komen vaak in lagen. Heb je de eerste laag opgelost dan dient een nieuwere laag aan. Vaak begin je met de eenvoudige blokkades en komen daarna pas de moeilijkere blokkades naar boven. Bij een deel van de clienten is het niet mogelijk om alles blokkades op te lossen. Deel hoort bij ons bewustzijnsproces en een andere deel van blokkades worden langzamerhand vrijgegeven omdat het anders te heftig kan zijn. Een healer die beweert dat die alle blokkades kan oplossen voor je, mag je dus de deur wijzen. Dat klopt niet, want je hebt ook een deel zelf te doen, met of zonder hulp. 

Door het geven van energetische therapie kunnen heel veel blokkades wel opgelost worden en/of de energie kan weer beter doorstromen. De een zal van alles ervaren tijdens de helaing, de ander merkt er niets van. Toch zal er altijd resultaat zijn. Energie gaat naar die plekken die het nodig hebben. Voorbeelden van resultaten zijn: je zult je meer ontspannen voelen, je ervaart minder stress, je ervaart meer rust in je hoofd, je maakt makkelijker een keuze, je voelt je lichamelijk beter, je bent verlost van fysieke klachten.